Nadira Elaji
Directeur Overheid

"What is success? I think it is a mixture of having a flair for the thing that you are doing; knowing that it is not enough, that you have got to have hard work and a certain sense of purpose."

Over Mij

Als Directeur Overheid ben ik verantwoordelijk voor de strategie en aanpak van inhoudelijke opdrachten binnen de overheid. Bepaal ik koers en maak vaart door samen met ons netwerk binnen de overheid blijvend in gesprek te zijn en in te spelen op urgente vraagstukken door inzet van o.a. trainingen, onderzoek en advieswerkzaamheden. Vanuit mijn rol is het essentieel om te begrijpen wat de doorontwikkeling in kwaliteit en efficiëntie betekent voor een organisatie, voor het team, voor onze partners, stakeholders en het netwerk. Door enerzijds te bouwen aan de interne organisatie met één koers en daarbij ook de mogelijkheid te hebben om het ecosysteem (verder) te verkennen en nieuwe samenwerkingsrelaties te ontdekken en bestendigen blijf ik connected!

Als koersvaste sparringpartner met  visie en daadkracht die zowel extern en intern gericht is op synergie en samenwerking.  Met een achtergrond in de Bestuurskunde, gevolgd door een traineeship informatiemanagement en diverse verantwoordelijkheden en rollen binnen de overheid probeer ik een bijdrage te leveren aan een betere (digitale) overheid met oog voor de balans tussen techniek en gebruik én tussen innovatie en werkbare oplossingen.

Het realiseren van die merkbare en zichtbare impact jaag ik na door mij vooral in te zetten op het ontwikkelen van dienstverlening die tegemoetkomt aan de behoeften van een brede groep stakeholders in een tijd waarin duurzaamheid en digitalisering nauw met elkaar verwerven zijn en ons voor complexe vaagstukken plaatsen, waarin de overheid een belangrijke rol vervult.  Mede dankzij mijn ervaringen binnen het publieke domein, heb ik een breder beeld gekregen van de relevantie van beleid en het belang van maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast heeft deze ervaring mij geleerd, op een maatschappelijk gevoelig thema, effectief te opereren binnen een politiek-bestuurlijke context, waarbij de implementatie van landelijk en/of Europees beleid en de juiste doorvertaling hiervan naar lokaal niveau van belang is. Deze doorvertaling bereik ik door ons netwerk samen te brengen, uit te breiden, mogelijkheden verder te verkennen en kennis te delen over vraagstukken die thema’s raken zoals Europa en digitalisering en waar kruisbestuiving tussen publiek-private samenwerking een deur opent naar verbetering.

Persoonlijke Interesses
vrijwilligerswerk
fotografie
lezen
hardlopen
digitalisering

Scroll naar boven

Mijn Expertise

ADVIES

ONDERZOEK

Scroll naar boven

Mijn werk draagt bij aan de volgende
Sustainable Development Goals

Scroll naar boven

Mijn Werk

Regie op Gegevens


Door het vrije verkeer van persoonlijke gegevens goed te regelen –op een manier die het vertrouwen van mensen in de samenleving (en de overheid) vergroot en beschermt– kun je de (dienstverlening in de) digitale samenleving verbeteren. Dat is het uitgangspunt voor het programma Regie op Gegevens.

   

Leer- en Expertisepunt Datagedreven werken

De overheid heeft de plicht om op een ethisch verantwoorde manier met data om te gaan en om gerechtvaardigde belangen als privacy te waarborgen. Het is belangrijk dat helder is welke data waarvoor worden gebruikt. En door wie. Het Leer- en Expertisecentrum Datagedreven werken (LED) kwam voort uit de Data Agenda Overheid (DAO). 

    

Open Source Ecosysteem


Voor een volwaardig open source ecosysteem is een aantal uitgangspunten cruciaal. Het gaat daarbij om systeemsturing, Agile, hergebruik en sociale schaalbaarheid. In dit whitepaper worden deze uitgangspunten toegelicht, wordt uitgelegd hoe het open source ecosysteem werkt, en wat het kan betekenen voor de dienstverlening van de overheid.

Scroll naar boven

Neem contact met mij op

Scroll naar boven