INSPIR8ION bespreekt de ontwikkelingen op het gebied van data in Europa tijdens het webinar Europa in Nederland: de datagedreven overheid in perspectief         

19-09-2022

Arthur Dallau (INSPIR8ION) en Christian Verhagen (Verdonck, Klooster & Associates (VKA)), onder leiding van gespreksleider Xander van der Linde (ICTU), brengen Europa naar jou toe en leggen zij tijdens dit webinar de verbinding tussen de Europese kaders en de Nederlandse praktijk. In samenwerking met RADIO geven zij gehoor aan kijkers op het gebied van data, leggen zij stellingen voor en beantwoorden zij prangende vragen.

INSPIR8ION en Verdonck, Klooster & Associates (VKA) introduceren het ‘Europe Office’ ter ondersteuning en advisering van Nederlandse (semi) overheidsorganisaties

18-09-2022

De digitale ambities van Nederlandse overheden hangen nauw samen met wat er in Europa gebeurt. Meer dan de helft van alle bestaande wetten en kaders in Nederland komen tot stand door besluiten die door de Europese Unie (EU) genomen worden. Tegelijkertijd vindt er een decentraliserende beweging in Nederland plaats, waardoor met name uitvoeringsorganisaties, provincies en gemeenten meer taken uitvoeren met beperkte middelen. Meer taken betekent dat Nederlandse uitvoeringsorganisaties, gemeenten en provincies in de nabije toekomst nog meer verantwoordelijkheid in de uitvoering, implementatie en naleving van Europees beleid krijgen. Daarnaast hebben de diverse beleidsdepartementen de verantwoordelijkheid om Europees beleid te vertalen naar Nederlandse wetgeving en komende Europese wetten positief te beïnvloeden door het inbrengen van onze publieke waarden en expertise.

Rapport het betere werk: De nieuwe maatschappelijke opdracht


17-09-2022

Het rapport Het betere werk van WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) maakt inzichtelijk de drie grote ontwikkelingen in de wereld van werk en de belangrijke gevolgen voor de kwaliteit van werk, namelijk nieuwe technologische mogelijkheden door digitalering (zoals robotisering en AI); de toename van flexible arbeidscontracten; en de intensivering van werk.

Scroll naar boven

CONNECTING THE UNCONNECTED

Contact ons

Heb je een vraag of verzoek? Neem dan contact met ons op!

Bezoekadres

Maaskade 127
3071 NK  Rotterdam
Nederland

info@inspir8ion.nl
www.inspir8ion.nl