MANAGEMENT

'Managen' in de 21e eeuw is geen gemakkelijke opgave. Zeker niet met de huidige tekorten aan capaciteit en het gebrek aan de juiste  competenties. Daarom leiden, initiëren en ondersteunen wij projecten en programma’s. Daarbij zorgen we voor de verbinding tussen alle betrokkenen en dragen hiermee actief bij aan het commitment van zowel interne als externe stakeholders. In onze aanpak staan niet alleen de kaders van wetgeving en beleid centraal, maar ook de uitvoerbaarheid van de gekozen oplossing en de daadwerkelijke impact van de gemaakte keuzes op de samenleving. 

CONTACT

InterimManagement

De behoefte aan een ervaren interim-manager die gewend is om in een politiek-bestuurlijke omgeving te opereren met oog voor de inhoud, mens, het netwerk en de onderlinge belangen en relaties is groot. Laat INSPRI8ION je tijdelijk ondersteunen met ervaren interimmers voor blijvende impact. 

ProjectMangement

Een project managen vraagt veel meer dan enkel sturen op mensen, resultaten en financiën. Het vraagt om begrip van de context, de omgeving en de gevoeligheden in de politiek en samenleving. Onze projectmanagers voelen dit als geen ander aan, dus laat ons je helpen waarde te creëren voor alle betrokkenen. 

ProgrammaManagement

Om inhoudelijke ambities te realiseren steunen veel organisaties op een programmatische aanpak. Deze aanpak staat echter niet los van de organisatie en de dagelijkse werkzaamheden. Het is de kunst om programmatisch denken en handelen in te bedden in organisaties, netwerken en teams. Hier helpen wij je graag mee. 

ProcesManagement

Een kamer vol experts is nog geen garantie voor succes. Vaak is er behoefte aan een procesmanager die de verbinding legt tussen inhoud, mens, ambitie, organisatie en realiteit. Dit vergt overwicht, inzicht en overzicht. Een specifieke competentie die onze procesmanagers bezitten en graag inzetten in jouw organisatie.

ADVISEURS MET EEN HART VOOR DE PUBLIEKE ZAAK

Wij verbinden de werelden van technologie en beleid en bestuur. Onze adviseurs hebben affiniteit met en passie voor het publieke domein. Wij bieden bestuurders en (programma- en project)managers vertrouwen door hen met raad en daad bij te staan. Van complexe (keten en netwerk) ICT-verandervraagstukken tot het inrichten van informatiemanagement. Onze adviseurs opereren op het snijvlak van openbaar bestuur, personeel en organisatie en informatiemanagement. Wij leggen verbinding tussen bestuur, organisatie en informatiesamenleving, beleid en uitvoering, publieke domein en bedrijfsleven.

ADVIES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit.hjdgsjh gsjdhg sjhfgs jfhsgdj sdhgsjhfgsj hfgsjdhg  

Bekijken

ONDERZOEK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit.hjdgsjh gsjdhg sjhfgs jfhsgdj sdhgsjhfgsj hfgsjdhg  

Bekijken

TRAINING

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit.hjdgsjh gsjdhg sjhfgs jfhsgdj sdhgsjhfgsj hfgsjdhg  

Bekijken

ADVISEURS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit.hjdgsjh gsjdhg sjhfgs jfhsgdj sdhgsjhfgsj hfgsjdhg  

Bekijken

PARTNERS

CONNECTING THE UNCONNECTED

Contact ons

Heb je een vraag of verzoek? Neem dan contact met ons op!

Bezoekadres

Maaskade 127
3071 NK  Rotterdam
Nederland

info@inspir8ion.nl
www.inspir8ion.nl