Rapport het betere werk: De nieuwe maatschappelijke opdracht


17-09-2022

Het rapport Het betere werk van WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) maakt inzichtelijk de drie grote ontwikkelingen in de wereld van werk en de belangrijke gevolgen voor de kwaliteit van werk, namelijk nieuwe technologische mogelijkheden door digitalering (zoals robotisering en AI); de toename van flexible arbeidscontracten; en de intensivering van werk.

De drie ontwikkelingen die centraal staan in het rapport, kunnen de kwaliteit van het werk verder onder druk gezet. Het rapport laat ook zien dat de toekomst van het werk in Nederland niet vastligt of wordt bepaald door globalisering of technologische ontwikkelingen, maar mede afhangt van de keuzes en beslissingen op nationaal niveau.

De WRR doet in het rapport negen aanbevelingen om de grip op geld, werk en leven te vergroten voor iedereen die werkt of dit wil. Bedrijven en instellingen zijn primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werkt, maar ook de overheid kan en moet het betere werk helpen realiseren, met wet- en regelgeving, met toezicht, subsidies, bij aanbestedingen en als werkgever.

Over WRR
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid werd in voorlopige vorm ingesteld in 1972. Zijn positie is definitief vastgelegd bij wet van 30 juni 1976 (Stb. 413). De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) is een onafhankelijk advies-orgaan. De WRR informeert en adviseert de regering en het parlement over sectoroverstijgende vraagstukken die grote impact hebben op de samenleving. De adviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en gericht op een lange termijn perspectief.

Lees het rapport Het betere werk

© INSPIR8ION

Delen