INSPIR8ION en Verdonck, Klooster & Associates (VKA) introduceren het ‘Europe Office’ ter ondersteuning en advisering van Nederlandse (semi) overheidsorganisaties

18-09-2022

De digitale ambities van Nederlandse overheden hangen nauw samen met wat er in Europa gebeurt. Meer dan de helft van alle bestaande wetten en kaders in Nederland komen tot stand door besluiten die door de Europese Unie (EU) genomen worden. Tegelijkertijd vindt er een decentraliserende beweging in Nederland plaats, waardoor met name uitvoeringsorganisaties, provincies en gemeenten meer taken uitvoeren met beperkte middelen. Meer taken betekent dat Nederlandse uitvoeringsorganisaties, gemeenten en provincies in de nabije toekomst nog meer verantwoordelijkheid in de uitvoering, implementatie en naleving van Europees beleid krijgen. Daarnaast hebben de diverse beleidsdepartementen de verantwoordelijkheid om Europees beleid te vertalen naar Nederlandse wetgeving en komende Europese wetten positief te beïnvloeden door het inbrengen van onze publieke waarden en expertise.

Het is geen gemakkelijke taak om ‘Europa’ te volgen naast de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden en de daarbij behorende uitdagingen. Juist om deze reden introduceren Verdonck, Klooster & Associates (VKA) en INSPIR8ION samen het ‘Europe Office’. Een centrale plek waar overheden terecht kunnen om de impact van ‘Europa’ voor hun organisatie of samenwerkingsverband te bepalen, maar ook interbestuurlijk kunnen samenwerken. Of het nu gaat om het beter begrijpen van een Europese wet of het opzetten van een concept om mee te kunnen dingen naar bijvoorbeeld HorizonEurope, LIFE en Interreg subsidies. Bij dit expertisecentrum kun je terecht met een breed scala aan vragen en verzoeken of voor specifieke inzichten.

Over Verdonck, Klooster & Associates en INSPIR8ION
VKA en INSPIR8ION hebben veel kennis en ervaring op het gebied van digitalisering en overheid, zowel in Nederland als Europa. Daardoor zijn we in staat de verbinding te leggen tussen inhoud, organisaties, netwerken en mensen. Zodoende kunnen wij tijdig nieuwe Europese trends signaleren en helpen we de impact te bepalen van ontwikkelingen, zoals nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld #datagovernance, kunstmatige intelligentie AI, digitale identiteit en security. Maar we brengen Nederland ook naar Europa. Letterlijk, met inspiratiereizen om uit eerste hand te horen wat er speelt en wat dit gaat betekenen voor de Nederlandse overheid, maar ook door te faciliteren bij onderzoeks- en subsidietrajecten en het beïnvloeden van Europese agenda’s en wet- en regelgeving voortkomend uit de Digital Decade, Green Deal en Nieuwe Europese Innovatieagenda.

Lees de two-pager INSPIR8ION en VKA

© INSPIR8ION

Delen