INSPIR8ION bespreekt de ontwikkelingen op het gebied van data in Europa tijdens het webinar Europa in Nederland: de datagedreven overheid in perspectief         

19-09-2022

Arthur Dallau (INSPIR8ION) en Christian Verhagen (Verdonck, Klooster & Associates (VKA)), onder leiding van gespreksleider Xander van der Linde (ICTU), brengen Europa naar jou toe en leggen zij tijdens dit webinar de verbinding tussen de Europese kaders en de Nederlandse praktijk. In samenwerking met RADIO geven zij gehoor aan kijkers op het gebied van data, leggen zij stellingen voor en beantwoorden zij prangende vragen.

Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van data. De Data Governance Act en komende Data Act vanuit Europa, de onlangs vastgestelde Interbestuurlijke Datastrategie, de introductie van Open Data Standaarden en sets, data gedreven werken (en beleid) en het onderzoek naar de rol van de Chief Data Officer binnen het Rijk, provincies en gemeenten zijn slechts enkele voorbeelden van ontwikkelingen waar overheidsorganisaties mee te maken krijgen de komende jaren, maar hoef vertaal je deze kaders en plannen naar de praktijk?


De digitale ambities van Nederlandse overheden hangen nauw samen met wat er in Europa gebeurt. Meer dan de helft van alle bestaande wetten en kaders in Nederland komen tot stand door besluiten die door de Europese Unie (EU) genomen worden. Tegelijkertijd vindt er een decentraliserende beweging in Nederland plaats, waardoor met name uitvoeringsorganisaties, provincies en gemeenten meer taken uitvoeren met beperkte middelen.

Meer taken betekent dat Nederlandse uitvoeringsorganisaties, gemeenten en provincies in de nabije toekomst nog meer verantwoordelijkheid in de uitvoering, implementatie en naleving van Europees beleid krijgen. Daarnaast hebben de diverse beleidsdepartementen de verantwoordelijkheid om Europees beleid te vertalen naar Nederlandse wetgeving en komende Europese wetten positief te beïnvloeden door het inbrengen van onze publieke waarden, netwerken en expertise.

Dit alles overziende is het belangrijk om de vierde bestuurslaag 'Europa' te onderkennen als onderdeel van het bestuurlijke en ambtelijke geheel in Nederland. Hier vertellen we je meer over tijdens onze sessie en tijdens diverse blogs en webinars de komende weken.

Meld je aan voor het webinar

© INSPIR8ION

Delen