Hoe wij je helpen

Vanuit INSPIR8ION ontzorgen wij onze opdrachtgevers door middel van een breed pakket aan diensten  en in diverse rollen. Van programmamanager tot onderzoeker en van trainer tot adviseur. Altijd met oog voor detail, de mens, de gewenste kwaliteit en het garanderen van een passend eindresultaat.  Ben je op zoek naar een ervaren manager, inspirerende adviseur, betrouwbare onderzoeker of een trainer die ook de praktijk kent? Neem dan snel contact op en samen werken we toe naar duurzame impact.

Management

‘Managen' in de 21e eeuw is geen gemakkelijke opgave. Zeker niet met de huidige tekorten aan capaciteit en het gebrek aan de juiste competenties. Daarom leiden, initiëren en ondersteunen wij organisaties, projecten en programma’s. Daarbij zorgen we voor de verbinding tussen alle betrokkenen en dragen hiermee actief bij aan het commitment van zowel interne als externe stakeholders. In onze aanpak staan niet alleen besturing en beleid centraal, maar ook de uitvoerbaarheid van de gekozen oplossing(en) en de daadwerkelijke impact van de gemaakte keuzes op de samenleving. 

Managers met een hart voor de publieke zaak

Vanuit INSPIR8ION leggen wij de verbinding tussen inhoud, technologie, beleid, bestuur en organisatiekeuzes. De afgelopen jaren hebben wij complexe organisatietransities begeleid, grote projecten aangestuurd en programma's vormgegeven en ingericht. Zowel in de publieke als de private sector. In Nederland en over de grenzen. Altijd in nauwe samenwerking met de opdrachtgevers en de betrokken doelgroepen. Met een manager van INSPIR8ION haal je oplossingsgerichtheid, empathisch en verbindend vermogen, en kwaliteits- en urgentiebesef binnen. Onze manager is zich bewust van de (politieke) belangen, kent zijn of haar omgeving goed en handelt altijd integer in lijn met de meest optimale oplossing of het resultaat.

Managementvormen

INTERIMMANAGEMENT

PROJECTMANAGEMENT

PROGRAMMAMANAGEMENT

PROCESMANAGEMENT

Scroll naar boven

Advies

Organisaties, projecten en programma's worden steeds vaker geconfronteerd met ontwikkelingen die op een of andere manier moeten worden ingebed. Maar welke ontwikkelingen komen er precies op je af? Hoe ga je hiermee om, en wat is de beste manier om je mensen mee te krijgen in deze ontwikkeling? Wij helpen je graag om inzicht te krijgen, overzicht te bewaren en handvatten te bieden die de uitvoerbaarheid van het werk bevorderen. Daarnaast inspireren en motiveren wij door het bieden van een realistisch, wenkend perspectief en samenwerking met experts op het gebied van Digitalisering, Duurzaamheid en Europa.

Het adviestraject is tijdelijk, het eindresultaat niet

Onze adviseurs hebben affiniteit met en passie voor het publieke domein en opereren zowel in de publieke als private sector. Met het inschakelen van een adviseur van INSPIR8ION kies je bewust voor hoogwaardige kwaliteit, strategisch vermogen en een sparringspartner die als geen ander een organisatie- of netwerkdynamiek kent en daar op inspeelt. Een slimme denker en een harde werker. Iemand die zich net zo verantwoordelijk voelt als zijn of haar opdrachtgever, en dit ook uitstraalt richting alle betrokken belanghebbenden. Geen theoretische adviezen, maar realistische voorstellen die uitvoerbaar zijn, gericht op de impact die een opdrachtgever wenst.

Adviesvormen

STRATEGISCH ADVIES

ORGANISATIEADVIES

IT ADVIES

COMMUNICATIEADVIES

Scroll naar boven

Training

Wij ontwikkelen inspiratiesessies, leergangen, webinars en studiereizen om de meest recente en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van Digitalisering, Duurzaamheid en Europa op een toegankelijke en moderne manier over te brengen op beslissers, beleidsmakers en uitvoerders in de publieke en private sector.

Een leven lang leren passend bij jouw praktijk

Vanuit INSPIR8ION zijn wij gewend om op een interactieve manier nieuwe kennis en kunde over te brengen aan medewerkers, teams, afdelingen, organisaties en netwerken. Altijd met de blik op de toekomst, relevantie, actualiteit en toekomstbestendigheid van een inspiratiesessie, leergang, webinar, podcast of studiereis. Maatwerk is in deze voor ons de nieuwe standaard. Een trainer van INSPIR8ION heeft ervaring in en met de praktijk, kan zijn of haar verhaal op een prettige manier overbrengen en inspireert en stimuleert lerend vermogen. Op het gebied van Digitalisering, Europa en Duurzaamheid hebben wij een netwerkorganisatie neergezet met meer dan 50 experts die tevens kunnen dienen als trainer. 

Trainingsvormen

INSPIRATIESESSIE

LEERGANG

WEBINAR

E-LEARNING

Scroll naar boven

Onderzoek

Wij bieden onafhankelijke (wetenschappelijk) kennis en inzichten ten behoeve van politieke, maatschappelijke dan wel vaktechnische vraagstukken. Dit ter onderbouwing van of voorbereiding op politieke, bestuurlijke, bedrijfsmatige en uitvoeringstechnische keuzes en de effecten daarvan. Altijd op het gebied van Digitalisering, Europa en Duurzaamheid.

Wetenschappelijke inzichten gecombineerd met praktijkkennis en -ervaring

Voordat organisaties keuzes maken is er vaak behoefte aan een verkenning of onderzoek. Of het nu gaat om de kansen en uitdagingen die technologische vernieuwingen met zich meebrengen of de introductie van nieuwe concepten, business modellen en stakeholder aanpakken, INSPIR8ION heeft ruime ervaring met onderzoeken waarbij complexe inhoud, technologie, organisaties en netwerken centraal staan. Vaak om duiding te geven aan gebeurtenissen en ontwikkelingen, om inzicht en overzicht te bieden, maar ook om handelingsperspectief te schetsen in de dagelijkse dynamiek en complexiteit in het speelveld van medewerkers, teams, afdelingen en organisaties.

Scroll naar boven

Zoek je naar advies op maat over onze diensten? Neem contact op met een van onze adviseurs.

CONNECTING THE UNCONNECTED

Contact ons

Heb je een vraag of verzoek? Neem dan contact met ons op!

Bezoekadres

Maaskade 127
3071 NK  Rotterdam
Nederland

info@inspir8ion.nl
www.inspir8ion.nl